Actievoorwaarden 'Maak kans op kaarten voor de Heineken Brouwerijtocht'

Lees hieronder de actievoorwaarden voor de actie 'Maak kans op kaarten voor de Heineken Brouwerijtocht'.

Actievoorwaarden voor 'Maak kans op kaarten voor de Heineken Brouwerijtocht'.

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie: 'Maak kans op kaarten voor de Heineken Brouwerijtocht'.
 2. De actie loopt van 13 mei 2022 tot en met 17 mei 2022.
 3. Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 4. De winnaars winnen 2 kaarten voor de Heineken Brouwerijtocht. Er zijn totaal 4 x 2 kaarten beschikbaar.
 5. De vier winnaars ontvangen uiterlijk 18 mei 2022 persoonlijk bericht.
 6. Maximaal één deelname per persoon, o.b.v. e-mailadres.
 7. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 8. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 9. Op verzoek van Team Jumbo-Visma dient de verzender zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
 10. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Team Jumbo-Visma het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 11. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Team Jumbo-Visma bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 12. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 13. Team Jumbo-Visma is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 14. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo-Visma.
 15. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Jumbo-Visma.
 16. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Team Jumbo-Visma.
 17. Team Jumbo-Visma behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 18. Medewerkers van Team Jumbo-Visma en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 19. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@teamjumbovisma.nl.