Account
Powered by
fr Tour de France
World Tour 29 jun '24 - 21 jul '24
17/21 Gruissan › Nîmes 188km
18/21 Saint-Paul-Trois-Châteaux › Superdévoluy 177km
19/21 Gap › Barcelonnette 179km
be Ethias-Tour de Wallonie
World Tour 22 jul '24 - 26 jul '24
1/5 Tournai › Fleurus 179km
2/5 Saint-Ghislain › Ouffet 188km
3/5 Arlon › La Roche-en-Ardenne 192km
fr Tour Alsace
Development Team 24 jul '24 - 28 jul '24
1/5 Sausheim › Sausheim 4km
2/5 Riedisheim › Ferrette 154km
3/5 Vesoul › La Planche des Belles Filles 132km
cz Czech Tour
World Tour 25 jul '24 - 28 jul '24
1/4 Prostějov › Ostrava 151km
2/4 Zlín › Pustevny 170km
3/4 Moravská Třebová › Dlouhé stráně 134km
es Vuelta a Burgos
World Tour 05 aug '24 - 09 aug '24
1/5 Vilviestre Del Pinar › Burgos 168km
2/5 Valle De Mena › Complejo Karstico Ojo Guareña 161km
3/5 Bodegas Nabal Gumiel De izán › Lagunas De Neila 138km
es Donostia San Sebastian Klasikoa
World Tour 10 aug '24
1/1 San Sebastián › San Sebastián 236km
fr Tour de France Femmes avec Zwift
Women's Team 12 aug '24 - 18 aug '24
1/8 Rotterdam › The Hague 124km
2/8 Dordrecht › Rotterdam 67km
3/8 Rotterdam › Rotterdam 6km
pl Tour de Pologne
World Tour 12 aug '24 - 18 aug '24
1/7 Wrocław › Karpacz
2/7 Mysłakowice › Karpacz
3/7 Wałbrzych › Duszniki-Zdrój

Privacy en cookies

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van gegevens door Yellow B. Cycling B.V. handelend onder de naam Team Visma | Lease a Bike (hierna: “Team Visma | Lease a Bike”). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Yellow B. Cycling B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 61598445.

Zodra u de cookiemelding geaccepteerd heeft kunt u de voorkeuren hier aanpassen.

Middels dit privacy- en cookiestatement willen wij, Team Visma | Lease a Bike, u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw (persoons)gegevens, hoe en welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden wij die kunnen gebruiken. Denk daarbij o.a. aan gegevens die verzameld worden tijdens bezoeken aan onze (mobiele) website, bij het aanschaffen van een van de producten en/of diensten die Team Visma | Lease a Bike levert of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyaltyprogramma’s. Daarnaast leest u hoe u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt verkrijgen, hoe u deze gegevens kunt rectificeren of verwijderen, hoe u beperking van de verwerking aan kunt vragen, hoe u gebruik kunt maken van het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, hoe u hiertegen bezwaar kunt maken en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door Team Visma | Lease a Bike

Als u dit privacy- en cookiestatement hebt geaccepteerd[1] [2] op een platform van Team Visma | Lease a Bike, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere Team Visma | Lease a Bike platformen (domeinen). De Team Visma | Lease a Bike websites waarvoor domein toestemming geldt zijn:

· www.teamvismaleaseabike.nl

· Facebook pagina

· Twitter pagina

· Instagram pagina

· YouTube

· Diverse nieuwe en bestaande apps van voornoemde websites

· Overige social media kanalen van voornoemde websites

Juridische grondslag gegevensverwerking

De rechtsgrond voor verwerking door Team Visma | Lease a Bike is afhankelijk van de doeleinden van de verwerking. Voor de meeste persoonsgegevens die wij verzamelen, is onze grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Meer informatie

Voor de meeste persoonsgegevens die via onze platformen worden verzameld, geldt de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde zakelijke belangen van Team Visma | Lease a Bike. Wij hebben onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zorgvuldig afgewogen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Onder onze ‘gerechtvaardigde belangen’ valt het volgende. Aan de hand van de inzichten die we uit de verwerking verkrijgen maken we onze producten en diensten steeds beter, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzichten inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in geïnteresseerd bent) en om online ruimte waarover wij beschikken zo goed mogelijk in te zetten in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners.Wij houden altijd toezicht op de acties van onze partners en op de wijze waarop zij willen adverteren met het oog op de doelen als hierna genoemd. Daarnaast zien onze gerechtvaardigde belangen op het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen voor alle contactmomenten die u mogelijk met Team Visma | Lease a Bike hebt, het promoten van Team Visma | Lease a Bike en haar producten en diensten, en het verbeteren van uw ervaring wanneer u (de platformen van) de Team Visma | Lease a Bike bezoekt of contact met ons hebt.

Indien Team Visma | Lease a Bike persoonsgegevens verwerkt uit hoofde van een (mogelijke) overeenkomst met u, is de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om op uw verzoek handelingen te verrichten alvorens een overeenkomst wordt aangegaan. Indien u in deze gevallen niet de persoonsgegevens verstrekt die wij u vragen te geven, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren.

Indien uw toestemming de rechtsgrond voor de verwerking, zoals bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, is, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking door Team Visma | Lease a Bike die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.

Indien wij persoonsgegevens delen met toezichthouders of opsporingsinstanties, doen wij dat omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wetgeving die op ons van toepassing is, kan ons verplichten om informatie die wij van u hebben te verstrekken aan toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties. Indien dit van toepassing is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, tenzij wij dat niet mogen op grond van de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Inhoudelijke interesses m.b.t. de wielersport

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers / gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyalty programma’s. Per product en/of dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Wij kunnen op meerdere manieren (persoons)gegevens verzamelen:

· Afname / levering van producten / diensten: hierbij worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt; zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, (ten behoeve van de levering), geboortedatum (ten behoeve van het gericht inkopen van advertentieruimte als hierna genoemd en/of ten behoeve van het kunnen verstrekken van een korting op uw verjaardag), financiële gegevens (ten behoeve van de betaling), en de wetenschap dat u als klant van dat specifieke product / dienst gebruik heeft gemaakt (waar u dus kennelijk belangstelling naar uit doet gaan).

· Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt of waar u ons toegang toe heeft gegeven (zoals bij het gebruik van een social login); zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, voor- en/of achternaam, woonplaats en gebruikersnaam;

· Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief); hierbij wordt informatie verstrekt die u zelf via de website aan ons heeft verstrekt, zoals uw e-mailadres.

· Gebruik van onze (mobiele) websites en apps; hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij (i) u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website en product/dienst aanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen en (ii) u kunnen indelen binnen een segment als hierna genoemd ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte - zonder dat adverteerder de gegevens zelf ontvangt -;

Uw gebruik van onze apps; hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app heeft ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons toegang heeft geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, woonplaats, land, telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiestatement ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken vaneen aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Uitwisseling gegevens binnen Team Visma | Lease a Bike en dochtermaatschappijen en delen van (persoons)gegevens met derden

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de aan het begin van dit privacy- en cookiestatement genoemde dochtermaatschappijen en combineren met door deze dochtermaatschappijen verwerkte gegevens. De persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door ieder van de dochtermaatschappijen afzonderlijk. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit melden via info@teamvismaleaseabike.nl.

Team Visma | Lease a Bike verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in het kader van een juridische procedure. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat om online (sport)marketingbureaus en een customer data platform.Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Team Team Visma | Lease a Bike blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn advertentie alleen moet worden getoond aan mannen in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. De adverteerder kan zo - zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt - gericht adverteren. Adverteerders kunnen hier op onze website gebruik van maken, maar ook daarbuiten op andere platformen als voornoemd.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie of link heeft geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Team Team Visma | Lease a Bike lid is van Velon: een joint venture van professionele wielerploegen. Derhalve bevat deze website links en content van Velon en delen wij informatie over de content en interactieve elementen die u bekijkt of gebruikt met Velon. Door het accepteren van cookies, geeft u ons de toestemming om uw persoonlijke data met Velon te delen ten behoeve van de opbouw van gezamenlijke groepsprofielen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites die niet onder de reikwijdte van dit privacy- en cookiestatement vallen. Let op: wij staan niet in voor andere websites en hun inhoud. We raden u aan om de privacyverklaringen te lezen van elke website die u bezoekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Team Visma | Lease a Bike verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het analyseren van uw surfgedrag op de website om uw gebruikerservaring bij het bezoek aan onze website te verbeteren en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses;

 • Het verbeteren van onze producten en diensten, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen;
 • Informatieverschaffing over (wijzigingen van) onze diensten en producten, bijvoorbeeld door middel van service bericht;
 • Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie of andere elektronische boodschap toe te sturen per opt-in of geconfirmeerde registratie;
 • Het zo goed mogelijk inzetten van online ruimte waarover wij beschikken in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners;
 • Het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle;
 • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie;
 • Het promoten van de wielersport en haar evenementen.

Voor dit laatste punt delen wij uw persoonlijke data met Velon zodat zij:

 • Het gedrag van website bezoekers kunnen analyseren.
 • De website bezoekers een betere service en ondersteuning kunnen bieden.
 • De website bezoekers relevante aanbiedingen, campagnes en algemene advertenties kunnen bieden om de wielersport en haar evenementen te promoten.
 • Kijk hier voor meer informatie over hoe Velon omgaat met uw persoonlijke data.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt, maar wel altijd voor een van de doeleinden als voornoemd.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen.

Team Visma | Lease a Bike gebruikt de gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van de dienstverlening en bij inactiviteit ook een periode van 3 jaar erna. Dit doet Team Visma | Lease a Bike zodat u bij heractivatie eenvoudig wederom gebruik kunt maken van de dienstverlening. Uitzondering op bovenstaande is als de wet voorschrijft dat Team Visma | Lease a Bike bepaalde gegevens nog langer moet bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Team Visma | Lease a Bike gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Team Visma | Lease a Bike kan functionele cookies inzetten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

· Google Tag Manager (deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

· BlueConic Plugin (Deze plugin maakt het mogelijk om informatie over de websitebezoeker en het daadwerkelijke bezoek te verzamelen. Meer informatie over Blueconic kunt u vinden op de website van BlueConic)

· Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

Advertentiecookies

Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om het online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagne prestaties:

· Doubleclick (deze cookie zorgt er onder andere voor dat u niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Meer informatie over Double Click kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

· ScoreCard research (analytische pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)

· Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van Team Visma | Lease a Bike en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt? Lees dan de privacy- en cookie statements van deze partijen op hun websites en/of apps.

Een bezoeker van de websites en/of apps die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van de volledige dienstverlening.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om het recht om beperking van uw verwerking te vragenof bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team Visma | Lease a Bike en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander (een door u genoemde organisatie) te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teamvismaleaseabike.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), handtekening, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in beginsel binnen een maand, op uw verzoek,maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na uw verzoek informeren.

Voornoemde rechten zijn niet absoluut. Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail en geven wij informatie over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen.

Meer informatie

Recht van inzage: U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage.

Wij zullen u in dat geval ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • eventuele derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • uw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • indien wij de persoonsgegevens niet van u hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van die persoonsgegevens;
 • geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kunt u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht echter alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Juridische grondslag gegevensverwerking” voor meer informatie) [voeg hyperlink in].

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij - naast opslag - uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Lidstaat.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor de periode om dit te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing indien wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht;

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. U hebt dit laatste recht alleen indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens kunt u die stellen per e-mail via info@teamvismaleaseabike.nl.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder:

Wij streven er altijd naar om aan uw verzoeken en klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop hebt u steeds het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien u niet in Nederland woonachtig bent, kunt u zich ook wenden tot uw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

0900-2001 201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Plaats bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.

Beveiliging

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. Team Visma | Lease a Bike heeft technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen die zijn ontworpen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde inzage, verstrekking, gebruik en wijziging (zoals beveiliging van de website door middel van een SSL-certificaat (Https), encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens etc.). Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@teamvismaleaseabike.nl. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures met het oog op de passende nieuwe technologieënen methodes. U dient zich ervan bewust te zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

Personen jonger dan 16 jaar

Bent u nog geen 16 jaar? Vraag dan uw ouders om toestemming om onze producten/diensten te gebruiken. Laat ze deze privacy- en cookiestatement lezen.

Wijzigen van privacy- en cookiestatement

Dit privacy- en cookiestatement kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiestatement is laatst gewijzigd op 05/02/2024.