Actievoorwaarden winactie 'Beleef de Tour de France van binnenuit met Team Jumbo-Visma'

Lees de actievoorwaarden voor 'Beleef de Tour de France van binnenuit met Team Jumbo-Visma'.

Actievoorwaarden voor ‘Beleef de Tour de France van binnenuit met Team Jumbo-Visma’.

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie: ‘Beleef de Tour de France van binnenuit met Team Jumbo-Visma’
 2. De actie start op vrijdag 9 juni 2023 en eindigt op zondag 18 juni 2023.
 3. Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.
 4. De winnaar van de prijsvraag worden door Team Jumbo-Visma gekozen.
 5. Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans om met een vriend twee dagen af te reizen naar Frankrijk en etappe 8 van dichtbij mee te maken. De prijs is inclusief reis- en verblijfkosten.
 6. De winnaar wordt op de social media-kanalen van Nacon bekend gemaakt.
 7. Maximaal één deelname per persoon, o.b.v. e-mailadres.
 8. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 9. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 10. Op verzoek van Team Jumbo-Visma dient de winnaar en de introducee zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
 11. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Team Jumbo-Visma het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 12. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Team Jumbo-Visma bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 13. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 14. Team Jumbo-Visma is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 15. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor reis- en zorgverzekering in het buitenland.
 16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo-Visma. Het is winnaar niet toegestaan om vertrouwelijke opgedane kennis tijdens het trainingskamp (online) te delen met anderen.
 17. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Jumbo-Visma.
 18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Team Jumbo-Visma.
 19. Team Jumbo-Visma behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 20. Medewerkers van Team Jumbo-Visma en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 21. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@teamjumbovisma.nl.