Actievoorwaarden winactie openingsweekend

Lees de actievoorwaarden voor de winactie van de openingsweekend winactie

Actievoorwaarden voor de openingsweekend winactie van Team Visma | Lease a Bike

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de openingsweekend winactie van Team Visma | Lease a Bike.
 2. De actie loopt van 24 februari 2024 tot en met 1 maart 2024 23:59 (hierna: de Actieperiode).
 3. Er wordt 1 winnaar geselecteerd (hierna te noemen: winnaar).
 4. Door deel te nemen aan deze prijsvraag geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 5. De winnaar van de prijsvraag wordt door Team Visma | Lease a Bike gekozen.
 6. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 7. De winnaar van deze actie wint een gesigneerde koerspet.
 8. Maximaal één deelname per persoon.
 9. Deelname en prijzen innen is mogelijk vanaf 18 jaar.
 10. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 11. De winnaar mag niet iemand anders in zijn/haar plaats stellen om de prijs te innen.
 12. Op verzoek van Team Visma | Lease a Bike dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 13. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Team Visma | Lease a Bike het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 14. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk op 8 maart 2024 per e-mail door Team Visma | Lease a Bike benaderd.
 15. Indien de winnaar binnen 2 dagen na de eerste benadering niet is bereikt via de bij Team Visma | Lease a Bike bekende gegevens en/of niet hebben gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Team Visma | Lease a Bike zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 17. De namen en/of foto’s/opnames van de winnaar kan, indien de winnaar hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemt, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. hij/zij heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 18. Team Visma | Lease a Bike is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Team Visma | Lease a Bike.
 20. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Visma | Lease a Bike.
 21. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Team Visma | Lease a Bike.
 22. Team Visma | Lease a Bike behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 23. Medewerkers van Team Visma | Lease a Bike en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 24. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@teamvismaleaseabike.com