Actievoorwaarden 'Maak kans op tickets voor het WK veldrijden met BetCity'

Lees hieronder de actievoorwaarden voor de actie 'Maak kans op tickets voor het WK veldrijden met BetCity'.

Actievoorwaarden voor 'Maak kans op tickets voor het WK veldrijden met BetCity'.

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de actie: 'Maak kans op tickets voor het WK veldrijden met BetCity'.
 2. De actie loopt van 18 januari tot en met 24 januari.
 3. Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.
 4. Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op twee tickets voor het WK veldrijden met BetCity op 4 of 5 februari t.w.v. €21 of €26 per ticket. Totaal worden er vijf winnaars gekozen met ieder twee tickets. Het dagprogramma voor 4 en 5 februari vind je hier.
 5. De winnaars ontvangen uiterlijk 26 januari persoonlijk bericht.
 6. Maximaal één deelname per persoon, o.b.v. e-mailadres.
 7. Deelname en prijzen innen vanaf 24 jaar. De winnaar mag niet in Cruks geregistreerd staan en/of andere beperkende maatregelen hebben, waardoor deelname aan kansspelen niet toegestaan of verantwoord is.
 8. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 9. Op verzoek van Team Jumbo-Visma dient de verzender zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
 10. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Team Jumbo-Visma het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 11. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Team Jumbo-Visma bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 12. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 13. Team Jumbo-Visma is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 14. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Jumbo-Visma.
 15. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Team Jumbo-Visma.
 16. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Team Jumbo-Visma.
 17. Team Jumbo-Visma behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 18. Medewerkers van Team Jumbo-Visma en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 19. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info@teamjumbovisma.nl.